Versions


  1.  Todas
  2. TamTam-Professional
  3. TamTam-Basic
  4. TamTam-Retail

TamTam-Professional

TamTam-Professional  está diseñado para as empresas, ás que se lles dota de servizos de valor engadido para potenciar a sua capacidade de xestión.

 Estes servizos permiten adaptarase ás necesidades que poida ter a microempresa, ou ás das grandes licitacions públicas ou privadas.

 Sen atrancos de entrada ou saida, sen licenzas nin inversions. Pago por uso, e ferramentas e prezos en liña coas necesidades de cada organización.

TamTam-Basic

TamTam-Basic  Podes cumplir cos requisitos legais de Inspección de Traballo co mínimo coste.

 •  Servizo de rexistro horario auditado legalmente.
 •  Sen instalación de equipos.
 •  Paga polo que uses! Sen sustos.
 •  Todo en réxime de autoservizo.

 info

TamTam-Retail

TamTam-Retail

TamTam-Retail  é un paquete de servizos prestados por Peixe Software en grandes empresas do sector Moda e Retail.

 •  Xestión e control de todas as subcontratas de Facility Services.
 •  Plataforma de peticions e seguimento de respostas.
 •  Contratos baixo nivel de servizo (SLA).
 •  Documentación e enquisas de servizo.
 • Soporte Help-Desk e On-Site.

 info