Versions


  1. Totes
  2. TamTam-Professional
  3. TamTam-Basic
  4. TamTam-Retail
  5. TamTam-Kids

TamTam-Professional

TamTam-Professional està dissenyat per a les empreses, a les quals es dota de serveis de valor afegit orientats a potenciar la seva capacitat de gestió.

Aquests serveis permeten adaptar el servei a les necessitats que pugui tenir la microempresa, o a les de les grans licitacions públiques o privades.

Sense barreres d'entrada o sortida, sense llicències ni inversions. Pagament per ús, i eines i preus en línia amb les necessitats de cada organització.

TamTam-Basic

TamTam-Basic et permet complir amb els requisits legals de Inspecció de Treball sota un cost mínim.

 • Servei de registre horari auditat per gabinets legals.
 • Sense instal·lació d'equips.
 • Paga pel que utilitzis!, sense ensurts.
 • Tot això en règim d'autoservei.

info 

TamTam-Retail

TamTam-Retail

TamTam-Retail és un paquet de serveis prestats per Peixe Software a grans empreses del sector Moda i Retail.

 • Gestió i control de totes les subcontractades de Facility Services.
 • Plataforma de peticions y seguiment de respostes.
 • Contractes sota nivell de servei (SLA).
 • Documentació i enquestes de servei.
 • Suport Help-Desk i On-Site.

info 

TamTam-Kids

TamTam-Kids

TamTam-Kids' és un nou servei de Peixe Software destinat a facilitar l'autonomia dels petits de la casa en els seus desplaçaments diaris.

 • Sense necessitat que els menors portin un telèfon mòbil.
 • Tranquil·litat per als pares.
 • Reforça l'autonomia i el desenvolupament del menor.
 • Facilita la comunicació.

info