Rexistro e control de horas traballadas


TamTam é un servizo de control de presencia, que che permite coñecer de forma moi sinxela se unha persona está no seu lugar de traballo e si é puntual.

Só require un teléfono convencional para que o empregado poida chamar á entrada e á saída da xonada laboral, e un acceso a Internet para que poidas consultar os datos de cumprimento.

Non precisas descargar software, nin contratar licencias. Págase por uso, sen máis.

Despliegue inmediato

 100% operativo en menos de 24 horas.

SAAS

Sen licencias nen costes de infraestructura ou comunicacións.

Sen instalacions

 Non precisa instalar nada.

Sen sorpresas

Costes coñecidos e invariables.

 Transparente

 Información á vista de técnicos, empresarios e contratantes.

 Sinxelo

 Tan doado como bater cun pau

 Económico

 Paga só polas horas realmente feitas.

 Con servizos opcionais de valor engadido.

 Control biométrico por recoñecemento de voz, posicionamento xeográfico, informes legais, ...

 Xa usan TamTam