Registre i control de hores treballades


TamTam és un servei de control de presència, que et permet conèixer de manera molt senzilla si una persona està en el seu lloc de treball i si és puntual.

Només requereix un telèfon convencional per tal que l'empleat pugui trucar a l'entrada i a la sortida de la jornada laboral, i un accés a Internet per a que puguis consultar les dades del seu compliment.

No necessites descarregar software, ni contractar llicències. Es paga per ús, no hi ha més.

Desplegament immediat

 100% operatiu en menys de 24 hores.

SAAS

Sense llicències ni costos de infraestructura o comunicacions.

Sense instal·lacions

No requereix instal·lació de cap tipus de hardware o software.

Sense sorpreses

Costos coneguts i invariables.

Transparent

Informació accessible a tècnics, empresaris i contractants.

Senzill

Tan fàcil com colpejar un tronc.

Econòmic

Paga només per les hores realment realitzades.

Amb serveis opcionals de valor afegit

Control Biomètric per reconeixement de veu, posicionament geogràfic, informes legals...

Ja utilitzen TamTam